yükleniyor

Hizmet Sözleşmesi

Ruyapanel.com'u kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Sitemizde satışta olan wordpress temalar ve ona bağlı tüm hizmetler Ruyapanel.com'un malıdır ve onun tarafından işletilir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

1.1. Ruyapanel.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
1.2. Ruyapanel.com, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Müşteri, tema dosyaları üzerinde yapacağı değişikliklerden sonra ortaya çıkacak sorunların düzeltilmesi yönünde talepte bulunamaz.
1.4. Müşteri, satın alacağı wordpress temalara ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için ruyapanel.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 
1.5. Ruyapanel.com, müşterinin isteklerini ücretli veya ücretsiz yapıp, yapmama hakkına sahiptir.
1.6. Müşteri, aldığı temadan kaynaklı olmayan sorunlar yüzünden (hosting hataları, sunucu fonksiyon eksiklikleri vb.) ücret iadesi talep edemez ve sorunun düzeltilmesi yönünde istekte bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
1.7. Ruyapanel.com, müşterilerine ilk 6 ay boyunca ücretsiz, daha sonra aylarda gelen talep doğrultusunda ücretli destek verecektir. Müşteri ilişkileri ve tutumu göz önünde bulundurularak 6 ayını dolduran müşterilerine destek vermeme hakkına sahiptir.
1.8. Müşteri, satın aldığı temayı kullandığı siteyi satması, devretmesi, kapatması vb. durumlarda para iadesi, lisans değiştirme, ürün takası vb. isteklerde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
1.9. Müşteri, sınırsız lisans paneli hakkı ile aldığı hizmet veya ürünü sadece kendisi (kendi siteleri) için kullanabilir. Ürün veya hizmetin müşteri adına kayıt olmayan sitelerde kullanılması yasaktır. Bu kural ihlal edilirse, lisans panellerinin iptal edileceğini bilir ve önceden kabul etmiş sayılır.
1.10. Müşteri, sınırsız lisans paneli ile aldığı hizmet veya üründe değişiklikler ve geliştirmeler yapabilir fakat herhangi bir problemde ruyapanel.com'dan yardım talep edemez, iade isteyemez.
1.11. Müşteri, sınırsız lisans paneli ile aldığı hizmet veya ürünü çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz satışını yapıp dağıtamaz.
1.12. Müşteri, sınırsız lisans paneli ile aldığı hizmet veya ürünü sözleşme şartlarına uygun kullanmayı kabul eder, sözleşmeyi tek taraflı değiştiremez, sözleşme dışına çıkan kullanımlar için hiçbir yasal hak iddia edemez ve yasal işlem uygulanacağını kabul eder.
1.13. Müşteri, tema yanında hediye olarak verilen haber botlarının garanti süresinin 3 ay olduğunu bilir, bu süre içerisinde botlarda yaşanan sorunların ücretsiz bir şekilde düzeltilmesini talep edebilir.  Fakat tema satın alınmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra botta bozulma olursa düzenlemenin ücretli yapılacağını kabul eder.

CAYMA HAKKI

Müşteri, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği domaine kurulumundan sonra cayma, domain değiştirme hakkına sahip değildir. Ürünlerimiz domaine lisanlıdır, herhangi bir lisans takip sistemi yoktur, lisans silme işlemi yapılamamaktadır. Bu nedenle sipariş verdiğiniz wordpress temayı teslim aldığınızdan itibaren ürün kullanımı ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle aldığınız temanın domaine kurulduğu, indirme linkinin hesabınıza tanımlandığı ya da mail ile müşteriye gönderildikten sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak müşteri tarafından ödemesi yapılan temanın kurulumu yapılmadıysa ve lisansı verilmediyse domain değiştirme, cayma, iade hakkı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen temalarda de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini kartı çıkaran kuruluşa talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. Bu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım ve ürünler, tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ruyapanel.com'un ziyaret edilmesi veya site hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. ruyapanel.com içerisinde yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin veya satılan ürünlerin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
2.3. ruyapanel.com içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin görsel tasarım ve yazılım olarak, noter onaylı tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. Verilen hizmetlerin sadece web sitemiz üzerinden ve bazı webmaster platformları üzerinde satışı gerçekleştirilmektedir. Bu platformlar dışında herhangi bir şekilde ilanen satışı, dağıtılması ve yayınlanması durumunda önceden uyarılmaksızın sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ

3.1. ruyapanel.com, site üzerinden müşterilerinin ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
3.3. ruyapanel.com, lisanslanan temaların yayınlandığı siteleri referans olarak izin almaksızın paylaşma hakkına sahiptir.

4. KAYIT VE GÜVENLİK

Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve müşteriler bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ruyapanel.com sorumlu tutulamaz.

5. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

ruyapanel.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ruyapanel.com'un bilinen e-posta adresi ve müşterinin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Müşteri, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, müşteri bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

10.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!
google page rank DMCA.com Protection Status Film izle